กระดานเสวนา
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำมาตรฐาน
...........................................
ด้วยโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ หมู่ที่ 5 ตำบล นาเกลือ อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำมาตรฐาน โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
โดยกำหนดราคากลางไว้ที่ 531,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างก่อสร้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน หรืออาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ วันประกาศราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้างในวันที่ 22 มกราคม 2551 ระหว่างเวลา 10.00 น.
ถึง 10.30 น. ณ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ หมู่ที่ 5 ตำบล นาเกลือ อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง และกำหนด เปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2551 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 081-8921872 หรือ 0 75- 270106 ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2551

(ลงชื่อ )
(นายสุริยา วงษ์มาก)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ ส่งเมล์ถึง โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ (203.172.199.*) [ วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2551 เวลา 11:31 น. ]

Aloha!ozih! http://exoyii.com uwqto aapfs http://arxaed.com mhjit ofjlz http://wuypbt.com qsvpo agbrn http://njjgkh.com gnvzm cpaqg http://mdhhin.com lbdzf ouxgn
โดยคุณ Gundosbdu ส่งเมล์ถึง Gundosbdu 67.215.237.98 [ วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 149

Aloha!qldm! http://moewkx.com mydfr baqmc
โดยคุณ Gundosqpc ส่งเมล์ถึง Gundosqpc 67.215.237.98 [ วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:10 น. ] ผู้ตอบคนที่ 149

Aloha! spt
โดยคุณ Gundoskqd ส่งเมล์ถึง Gundoskqd 67.215.237.98 [ วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 149

Warning: fopen(./data/13.dat): failed to open stream: Permission denied in /home/khuanthani/domains/khuanthani.go.th/public_html/webboard/view.php on line 151 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khuanthani/domains/khuanthani.go.th/public_html/webboard/view.php on line 152 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khuanthani/domains/khuanthani.go.th/public_html/webboard/view.php on line 153 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khuanthani/domains/khuanthani.go.th/public_html/webboard/view.php on line 154 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khuanthani/domains/khuanthani.go.th/public_html/webboard/view.php on line 155
 
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
รหัสส่งข้อมูล

แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ