คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานสรุปผลกรรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 เม.ย. 2564
2 ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
10 พ.ย. 2563
3 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 พ.ย. 2563
4 รายงานสรุปร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 (1 ต.ค. 62- 31 มี.ค. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
30 เม.ย. 2563
5 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
09 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1