ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน ๑๘ ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)
  รายละเอียด :

        ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุได้จัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน ๑๘ ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัคร หรือผู้ที่สนใจเข้าถึงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น จำนวน ๑๘ ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักสูตรกลางของประเทศที่มีรูปแบบการนำเสนออย่างหลากหลายและสะดวกในการเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน